لیست روستا های ایران

   پیش گفتار

      ایران بزرگ بیش از 60 هزار آبادی و روستا داشته،  اما امروزه کمتر از 40 هزار از آنان باقی مانده است.

   روستا های استان مازندران

      استان مازندران یکی از پر روستا ترین استان های ایران است.

   روستا های شهرستان ساری

      روستای آتنی،  روستای گلخوران،  روستای اغوزگله،  روستای ایلال،  روستای بالاده،  روستای بندبن،  روستای تیلک،  روستای تیله‌بن،  روستای چهار رودبار،  روستای سنام،  روستای سواسره،  روستای عقهخیل،  روستای سعیدآباد،  روستای سیاوشکلا،  روستای سورک میاندرود،  روستای قلعه سر،  روستای گلباغ،  روستای لالا،  روستای لنگر،  روستای میرافضل،  روستای واوسر،  روستای پاچی،  روستای لالیم،  روستای دولت آباد،  روستای ذغال چال،  روستای هولا،  روستای سمسکنده،  روستای قرتیکلا،  روستای همت آباد،  روستای بالا گلما،  روستای پائین گلم،  روستای ولشکلا،  روستای انجیل،  روستای تازه آباد سپاه،  روستای قاجارخیل،  روستای بادله،  روستای سوته،  روستای موزی باغ،  روستای نصیر آباد،  روستای پنبه چوله بالا،  روستای پنبه چوله پائین،  روستای ابمال،  روستای برگه گهرباران،  روستای تجن ‌لته علیا،  روستای چمازتپه،  روستای دلمرز،  روستای عزت‌ الدین،  روستای اناردین،  روستای سوربن،  روستای قندارخیل،  روستای بزمین‌ آباد،  روستای سیاه چنار،  روستای عباس‌ آباد،  روستای حلمسر،  روستای ماکران،  روستای ورندان،  روستای آسیابسر،  روستای بیشه‌ سر،  روستای پلنگ آزاد،  روستای زاری ‌محله،  روستای ورکلا،  روستای زیت سفلی،  روستای زیت علیا،  روستای اسلام‌ آباد،  روستای شهریارکنده،  روستای اسرم،  روستای پیله کوه،  روستای صفر آباد،  روستای جامخانه،  روستای بادله،  ....

   روستا های شهرستان نکا

      روستای گلبستان،  روستای زرندین سفلی،  روستای اومال،  روستای ولیجی محله،  روستای قلعه‌سر علیا،  روستای زرندین سفلی، روستای سه کیله،  روستای کوهسار کنده،  روستای اوکرکا،  روستای بندبنی، روستای خرم چماز، روستای درویش خلک،  روستای دواب،  روستای رمدان ‌خیل،  روستای گرگتج،  روستای لاک تراش،  روستای گلورد بزرگ،  روستای گلورد،  روستای للرد،  روستای یعقوب محله،  روستای کارکم،  روستای دنگسرک،  روستای نوذرآباد،  روستای تازه‌ آباد کلا،  روستای اطرب،  روستای شهاب الدین،  روستای ولاشد،  روستای امامیه،  روستای ولاشد پائین،  روستای بستانخیل،  روستای سیاوش‌کلا،  روستای گیل‌آباد،  روستای نیمچاه،  روستای الوکنده،  روستای حاجی محله،  روستای اسماعیل آقا مله،  روستای دوقانلو،  روستای چمان شهرستان نکا،  روستای نودهک،  روستای آجند،  روستای اسکاردین،  روستای دوراب،  روستای گلچالسر،  روستای ملیج گاله،  روستای نداف‌ خیل،  روستای چوپان بنه اجند،  روستای درزی محله،  روستای خانسر،  روستای شورابسر،  روستای کلت،  روستای کمیشان،  روستای گلخیل،  روستای لاکتراشان،  روستای میان گاله،  روستای چناربن،  روستای چالوپل،  روستای ابلو،  روستای اریم،  روستای استخرپشت،  روستای ایویم،  روستای پجت،  روستای حسین‌ آباد،  روستای درم،  روستای سارم،  روستای شیت،  روستای چرمی،  روستای سوچلما،  روستای سیکا،  روستای کفرات شهرستان نکا،  روستای مرس کوچک،  روستای ارم شهرستان نکا،  روستای اسماعیل محله،  روستای تلم،  روستای رودبارمحله،  روستای سفید کوه،  روستای سنگر،  روستای کچب محله،  روستای چلمردی،  روستای هیرآباد،  روستای درویشان،  روستای کرداب،  روستای پوروا،  روستای سفل میان،  روستای ملاخیل پوروا، روستای شیرکلا شهرستان نکا،  روستای لایی باسند،  روستای آب‌چین،  روستای ارژک،  روستای زیارتکلا،  روستای کفکور،  روستای محسن‌آباد،  روستای ملاخیل لایی،  روستای واودین،  روستای سورک،  روستای سوته‌ خیل،  روستای کلارودبار،  وروستای لایی رودبار،  روستای برما،  روستای زارم رود،  روستای فریمک،  روستای ولادیمه،  روستای اکرد،  روستای چمازده،  روستای چناربن زارم،  وروستای سیدخیل،  روستای آلوکنده،  روستای زنگت علیا،  روستای زنگت سفلی،  روستای لترگاز علیا،  روستای لیمونده،  روستای بادابسر،  روستای بندبن،  روستای تجرخیل،  روستای حسین‌آباد،  روستای لترگاز سفلی،  روستای نوده،  روستای ورپام،  روستای بهزادکلا،  روستای طوسکلا،  روستای ولامده،  روستای بریجان، روستای زینوند،  ....

   روستا های شهرستان بهشهر

      روستای کوهستان،  روستای زیروان،  روستای شهیدآباد،  روستای تروجن،  روستای آسیابسر،  روستای گرجی ‌ محله،  ‌روستای زاغمرز،  روستای لله مرز،  روستای حسین‌ آباد،  روستای عسگرآباد،  ،روستای امیرآباد،  روستای قره تپه،  روستای مهدی‌آباد،  روستای یعقوب لنگه،  روستای رستمکلا،  روستای نمک چال،  روستای التپه،  روستای سارو،  روستای کنت،  روستای یکه توت،  ....

   . . . ادامه دارد و باز نویسی می شود.

عکس یک راه روستایی در مازندران،  عکس شماره 386 .

   كليك كنيد:  جنگل های ایران

   كليك كنيد:  استانهای تاریخی ایران

   كليك كنيد:  تاریخ کشتی و دریانوردی ایران

    توجه:  اگر وبلاگ به هر علت و اتفاق،  مسدود، حذف یا از دسترس خارج شد،  در جستجوها بنویسید:  وبلاگ انوش راوید،  یا،  فهرست مقالات انوش راوید،  سپس صفحه اول و یا جدید ترین لیست وبلاگ و عکسها و مطالب را بیابید.  از نظرات شما عزیزان جهت پیشبرد اهداف ملی ایرانی در وبلاگم بهره می برم،  همچنین کپی برداری از مقالات و استفاده از آنها با ذکر منبع یا بدون ذکر منبع،  آزاد و باعث خوشحالی من است.


   حمله اسکندر مقدونی به ایران بزرگترین دروغ تاریخ،  حمله چنگیز مغول به ایران سومین دروغ بزرگ تاریخ،  و مقالات مهم مانند،  سنت گریزی و دانایی قرن 21،  و دروغ های تاریخ عرب،  تاریخ مغول،  تاریخ تاتار،  و گفتمان تاریخ،  و جدید ترین بررسی های تاریخی در وبلاگ:

جنبش برداشت دروغها از تاریخ ایران    http://ravid.ir